Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept constitutional si institutii politice. Vol. I. Teoria generala a dreptului constitutional. Drepturi si libertati

Code: 978-606-678-889-2
Descriere

EXTRAS:

(...)

Procedând la realizarea unei sinteze a ideilor exprimate, putem spune că, din perspectivă juridică, termenul drept are următoarele sensuri principale:

1. ştiinţă despre drept: ansamblu de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi explicat;

2. drept obiectiv: ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea organizată şi a cărui respectare este asigurată, dacă este necesar, de forţa de coerciţie a autorităţii publice;

3. în corelaţie cu dreptul obiectiv vorbim de drept pozitiv: totalitatea normelor juridice active (în vigoare) dintr-un stat, ca drept aplicabil imediat şi continuu, obligatoriu şi susceptibil de a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică, exercitată de organe special abilitate;

4. drept subiectiv: prerogativele unui subiect de drept de a avea o conduită sau de a pretinde o asemenea conduită celorlalţi, în scopul valorificării sau apărării unui anume interes, în cadrul unui raport juridic concret;

5. drept material: totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice din diferite sfere ale relaţiilor sociale;

6. drept procesual: totalitatea normelor care reglementează procedura de judecată a litigiilor şi modul de executare a hotărârilor pronunţate, mai precis procedura de aplicare a dreptului material.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-889-2
Titlul cartii: Drept constitutional si institutii politice. Vol. I. Teoria generala a dreptului constitutional. Drepturi si libertati
Numele Autorului/lor: Marieta Safta
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 304
Data aparitiei: 14 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 39
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

TITLUL I. TEORIA DREPTULUI CONSTITUŢIONAL

Capitolul I. Noţiuni generale despre drept

Secţiunea 1. Conceptul de „drept”

Secţiunea a 2-a. Originea şi dimensiunea istorică a dreptului. Drept, religie, morală

Secţiunea a 3-a. Factorii de configurare a dreptului

Secţiunea a 4-a. Tipologia dreptului

§1. Mari sisteme de drept

1.1. Familia juridică de tradiţie romanică

1.2. Familia de drept anglo-saxon

1.3. Dreptul religios şi sistemele dualiste

§2. Dreptul Uniunii Europene

Secţiunea a 5-a. Dreptul şi statul

§1. Noţiunea de „stat”

§2. Elementele Statului

§3. Puterea de stat

3.1. Caracterele puterii de stat

3.2. Separaţia puterilor în stat

Capitolul al II-lea. Sistemul dreptului: normele juridice, instituţiile juridice şi ramurile de drept. Dreptul constituţional ca ramură a dreptului public

Secţiunea 1. Normele juridice

§1. Definiţia normelor juridice

§2. Elementele de structură ale normei juridice

2.1. Structura internă

2.2. Structura externă sau tehnico-legislativă

Secţiunea a 2-a. Instituţiile juridice şi ramurile de drept

§1. Instituţiile juridice

§2. Ramurile de drept

§3. Diviziunea dreptului în drept public şi drept privat

Secţiunea a 3-a. Dreptul constituţional ca ramură a dreptului public

§1. Definiţia dreptului constituţional

§2. Obiectul dreptului constituţional

§3. Specificul normelor de drept constituţional

§4. Locul dreptului constituţional în cadrul sistemului dreptului

§5. Evoluţii ale dreptului constituţional

Capitolul al III-lea. Raporturile juridice de drept constituţional şi izvoarele dreptului constituţional

Secţiunea 1. Raporturile juridice de drept constituţional

§1. Noţiune şi specific

§2. Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional

§3. Conţinutul şi obiectul raporturilor juridice de drept constituţional

Secţiunea a 2-a. Izvoarele dreptului constituţional

§1. Noţiuni generale

§2. Actul normativ

2.1. Caracterizare generală

2.2. Legea

2.3. Decretul-lege

2.4. Hotărârile Parlamentului

2.5. Ordonanţele guvernamentale

2.6. Decretul

§3. Actele normative internaţionale: izvoare ale dreptului constituţional român

3.1. Aspecte comune

3.2. Norma constituţională – cadru

3.3. Tratatele internaţionale în materia drepturilor omului

3.4. Actele Uniunii Europene

§4. Obiceiul (cutuma)

§5. Jurisprudenţa

5.1. Consideraţii generale

5.2. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale ca izvor de drept

TITLUL II. TEORIA CONSTITUŢIEI

Capitolul I. Constituţie şi constituţionalism. Supremaţia Constituţiei

Secţiunea 1. Noţiuni generale despre Constituţie

§1. Apariţia Constituţiei

§2. Constituţii cutumiare şi Constituţii scrise

§3. Conţinutul normativ al Constituţiei

§4. Definiţia şi caracterele juridice ale Constituţiei

§5. Funcţiile Constituţiei

§6. Conceptul de constituţionalism

Secţiunea a 2-a. Supremaţia Constituţiei

§1. Noţiunea de supremaţie a Constituţiei

§2. Consecinţe şi garanţii ale supremaţiei Constituţiei

Capitolul al II-lea. Adoptarea, modificarea, suspendarea şi abrogarea Constituţiei

Secţiunea 1. Adoptarea Constituţiei

§1. Consideraţii introductive

§2. Iniţiativa constituţională

§3. Procedura de adoptare a Constituţiei

Secţiunea a 2-a. Revizuirea Constituţiei

§1. Caracterizare generală. Constituţii rigide sau flexibile

§2. Reglementarea procedurii de revizuire a Constituţiei României din 1991

2.1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei

2.2. Adoptarea şi aprobarea legii de revizuire

2.3. Dispoziţii ale Constituţiei declarate nerevizuibile: limitele revizuirii

2.4. Rolul Curţii Constituţionale în procesul de revizuire a Constituţiei

Secţiunea a 3-a. Suspendarea şi abrogarea Constituţiei

Secţiunea a 4-a. Aplicarea directă a Constituţiei

Capitolul al III-lea. Controlul constituţionalităţii legilor

Secţiunea 1. Noţiunea de control de constituţionalitate. Fundamentare ştiinţifică

Secţiunea a 2-a. Apariţia controlului constituţionalităţii legilor

Secţiunea a 3-a. Modele de control de constituţionalitate

§1. Aspecte generale

§2. Modelul american

§3. Modelul european

§4. Evoluţii ale controlului de constituţionalitate

Secţiunea a 4-a. Clasificări ale controlului de constituţionalitate

Secţiunea a 5-a. Controlului constituţionalităţii legilor în România

§1. Istoric

§2. Controlul de constituţionalitate potrivit Constituţiei din 1991, revizuită în anul 2003. Scurtă prezentare

2.1. Autoritatea competentă

2.2. Atribuţiile Curţii Constituţionale

2.3. Actele Curţii Constituţionale şi efectele acestora

Secţiunea a 6-a. Funcţiile controlului de constituţionalitate

Secţiunea a 7-a. Constituţionalizarea dreptului

Capitolul al IV-lea. Dezvoltarea constituţională a României

Secţiunea 1. Perioada anterioară Constituţiei din 1991

§1. Consideraţii generale

§2. Constituţiile române şi acte cu valoare constituţională

2.1. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris

2.2. Constituţia de la 1866

2.3. Constituţia din 1923

2.4. Constituţia din 1938

2.5. Perioada 1940-1947

2.6. Constituţia din 1948

2.7. Constituţia din 1952

2.8. Constituţia din 1965

2.9. Perioada 1989-1991

Secţiunea a 2-a. Constituţia din 1991, revizuită în anul 2003

§1. Aspecte generale

§2. Adoptarea Constituţiei din 1991

§3. Revizuirea Constituţiei în anul 2003

§4. Alte iniţiative de revizuire a Constituţiei României

TITLUL III. STATUTUL CONSTITUŢIONAL

AL OMULUI ŞI CETĂŢEANULUI

Capitolul I. Cetăţenia

Secţiunea 1. Definiţie şi natură juridică

§1. Noţiunea de cetăţenie

§2. Natura juridică a cetăţeniei

Secţiunea a 2-a. Regimul juridic al cetăţeniei române

§1. Sediul materiei

§2. Principiile cetăţeniei române

§3. Dobândirea cetăţeniei române

3.1. Modurile de dobândire a cetăţeniei române

3.2. Dobândirea cetăţeniei române prin naştere

3.3. Dobândirea cetăţeniei române prin adopţie

3.4. Dobândirea (acordarea) cetăţeniei române la cerere

3.5. Redobândirea cetăţeniei române

3.6. Cetăţenia de onoare

3.7. Procedura de acordare/redobândire a cetăţeniei române

§4. Pierderea cetăţeniei române

4.1. Modurile de pierdere a cetăţeniei române

4.2. Retragerea cetăţeniei române

4.3. Aprobarea renunţării la cetăţenia română

4.4. Alte cazuri de pierdere a cetăţeniei române

4.5. Procedura aprobării renunţării la cetăţenia română

4.6. Procedura retragerii cetăţeniei române

§5. Dovada cetăţeniei

§6. Străinii şi apatrizii

Secţiunea a 3-a. Reglementarea juridică a cetăţeniei europene

Capitolul al II-lea. Drepturi şi libertăţi fundamentale. Caracterizare generală

Secţiunea 1. Scurt istoric

Secţiunea a 2-a. Noţiunea şi natura juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Secţiunea a 3-a. Pluralismul legal în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale_

§1. Precizări terminologice. Tendinţe actuale

§2. Sistemul european de protecţie a drepturilor fundamentale

§3. Sistemul constituţional român de protecţie a drepturilor fundamentale. Scurt istoric

Secţiunea a 4-a. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Secţiunea a 5-a. Principii aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale

§1. Aspecte generale

§2. Universalitatea

2.1. Reglementare

2.2. Conţinut

§3. Neretroactivitatea legii

3.1. Reglementare

3.2. Conţinut

§4. Egalitatea în drepturi

4.1. Reglementare

4.2. Conţinut

§5. Principii referitoare la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice

5.1. Reglementare

5.2. Conţinut

§6. Protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor

6.1. Reglementare

6.2. Conţinut

§7. Cetăţenii străini şi apatrizii se bucură în România de protecţie juridică

7.1. Reglementare

7.2. Conţinut

§8. Regulile referitoare la extrădarea sau expulzarea din România

8.1. Reglementare

8.2. Conţinut

§9. Accesul liber la justiţie

9.1. Reglementare

9.2. Conţinut

§10. Caracterul de excepţie al restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

10.1. Reglementare

10.2. Conţinut

§11. Principiul securităţii juridice

11.1. Reglementare

11.2. Conţinut

Capitolul al III-lea. Drepturile inviolabilităţii

Secţiunea 1. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 2-a. Libertatea individuală

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 3-a. Dreptul la apărare

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 4-a. Dreptul la liberă circulaţie

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 5-a. Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 6-a. Inviolabilitatea domiciliului

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Capitolul al IV-lea. Drepturile şi libertăţile sociale, economice şi culturale

Secţiunea 1. Dreptul la învăţătură

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 2-a. Accesul la cultură

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 3-a. Dreptul la ocrotirea sănătăţii

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 4-a. Dreptul la un mediu sănătos

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 5-a. Dreptul la muncă, protecţia socială a muncii şi interzicerea muncii forţate

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 6-a. Dreptul la grevă

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 7-a. Dreptul de proprietate privată şi dreptul la moştenire

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 8-a. Libertatea economică

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 9-a. Dreptul la un nivel de trai decent

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 10-a. Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 11-a. Protecţia copiilor şi a tinerilor

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Secţiunea a 12-a. Protecţia persoanelor cu handicap

§1. Reglementare

§2. Conţinut

Capitolul al V-lea. Drepturile şi libertăţile social-politice, drepturile exclusiv politice şi drepturile garanţii

Secţiunea 1. Drepturile şi libertăţile social-politice

§1. Secretul corespondenţei

1.1. Reglementare

1.2. Conţinut

§2. Libertatea conştiinţei 

2.1. Reglementare

2.2. Conţinut

§3. Libertatea de exprimare

3.1. Reglementare

3.2. Conţinut

§4. Dreptul la informaţie

4.1. Reglementare

4.2. Conţinut

§5. Libertatea întrunirilor

5.1. Reglementare

5.2. Conţinut

§6. Dreptul de asociere

6.1. Reglementare

6.2. Conţinut

Secţiunea a 2-a. Drepturile exclusiv politice

§1. Dreptul de vot

1.1. Reglementare

1.2. Conţinut

§2. Dreptul de a fi ales

2.1. Reglementare

2.2. Conţinut

§3. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European

3.1. Reglementare

3.2. Conţinut

Secţiunea a 3-a. Drepturile garanţii

§1. Dreptul de petiţionare

1.1. Reglementare

1.2. Conţinut

§2. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

2.1. Reglementare

2.2. Conţinut

Capitolul al VI-lea. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor

Secţiunea 1. Noţiune şi reglementare

Secţiunea a 2-a. Scurtă caracterizare a îndatoririlor fundamentale consacrate în Constituţia României

§1. Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor ţării

§2. Îndatorirea de fidelitate faţă de ţară

§3. Îndatorirea de apărare a ţării

§4. Îndatorirea de a contribui, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice

§5. Îndatorirea de exercitare cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor şi de respectare a drepturilor şi libertăţilor celorlalţi

Capitolul al VII-lea. Garanţii de ordin instituţional pentru realizarea drepturilor fundamentale

Secţiunea 1. Avocatul Poporului

§1. Scurtă prezentare a instituţiei

§2. Reglementarea instituţiei Avocatului Poporului în România

2.1. Numire şi statut

2.2. Atribuţii

2.3. Funcţionare. Soluţionarea petiţiilor

Secţiunea a 2-a. Instanţele judecătoreşti, instanţele de jurisdicţie constituţională şi instanţele internaţionale

§1. Consideraţii generale

§2. Dialogul între instanţele de jurisdicţie constituţională

§3. Dialogul instanţelor naţionale cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

3.1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului

3.2. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

3.3. Concretizări ale dialogului judiciar

3.4. Concluzii

Bibliografie

ISBN: 978-606-678-889-2
Titlul cartii: Drept constitutional si institutii politice. Vol. I. Teoria generala a dreptului constitutional. Drepturi si libertati
Numele Autorului/lor: Marieta Safta
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 304
Data aparitiei: 14 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 39

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)