Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Elemente de teoria dreptului pentru economisti [Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu]

Code: 978-606-678-903-5 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Dincolo de absurditatea aparentă a adevărului exprimat, cadrul natural a reprezentat dintotdeauna un factor de configurare a dreptului, întrucât statele lumii au adoptat reglementări naţionale specifice în concordanţă cu caracteristicile mediului de viaţă. Astfel, în ceea ce priveşte factorul demografic, de-a lungul timpului, în anumite state au existat norme juridice care încurajau naşterile multiple de copii în vederea creşterii natalităţii, interzicând avortul (cazul României în perioada comunistă), pe când în alte state, din cauza exploziei demografice care creşte pericolul înfometării, au fost edictate legi care să limiteze numărul naşterilor (cazul Chinei).

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-903-5
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului pentru economisti
Numele Autorului/lor: Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 248
Data aparitiei: 24 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 30
Price: 30.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

PARTEA I.

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI

Capitolul I. Etimologia şi sensurile termenului drept

Secţiunea 1. Noţiunea de „drept”

Secţiunea a 2-a. Normativitatea juridică

Secţiunea a 3-a. Factorii de configurare a dreptului

Secţiunea a 4-a. Funcţiile dreptului

Test de autoevaluare

Capitolul al II-lea. Ştiinţa dreptului sau ştiinţele juridice

Secţiunea 1. Ştiinţa dreptului în sistemul ştiinţelor sociale

§1. Noţiunea de ştiinţă şi particularităţile acesteia

§2. Ştiinţa dreptului – categorie a ştiinţelor sociale

Secţiunea a 2-a. Principalele caracteristici ale ştiinţei dreptului

Secţiunea a 3-a. Metodele cercetării ştiinţifice a dreptului

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Principiile dreptului

Secţiunea 1. Noţiunea de principiu

Secţiunea a 2-a. Delimitări şi clasificări ale principiilor de drept

Secţiunea a 3-a. Analiza principiilor dreptului

Test de autoevaluare

PARTEA A II-A.

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Capitolul I. Conceptul de drep

Capitolul al II-lea. Legătura dintre drept şi stat

Secţiunea 1. Etimologia şi sensurile termenului stat

Secţiunea a 2-a. Rolul statului

Secţiunea a 3-a. Forma statului

Secţiunea a 4-a. Statul de drept

§1. Dispoziţii generale

§2. Limitele statului de drept

Secţiunea a 5-a. Organele principale ale statului

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Norma juridică

Secţiunea 1. Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia

Secţiunea a 2-a. Structura normei juridice

Secţiunea a 3-a. Clasificarea normelor juridice

Secţiunea a 4-a. Realizarea şi aplicarea normelor juridice civile

§1. Conceptul de realizare şi aplicare

§2. Formele juridice de realizare

§3. Etapele de aplicare a normelor juridice

§4. Aplicarea (acţiunea) legii în timp

§5. Principii şi excepţii cu privire la acţiunea legii în timp (conflictul legilor în timp)

5.1. Principiul neretroactivităţii legii civile

5.2. Excepţia de retroactivitate a legii

5.3. Principiul aplicării imediate a legii civile

5.4. Excepţia supravieţuirii legii vechi (ultraactivitatea)

§6. Aplicarea legii civile în spaţiu

§7. Aplicarea legii civile asupra persoanelor

§8. Precizări

§9. Reprezentare grafică

Test de autoevaluare

Capitolul al IV-lea. Izvoarele dreptului

Secţiunea 1. Conceptul de izvor al dreptului. Izvoare materiale şi izvoare formale

Secţiunea a 2-a. Obiceiul juridic sau cutuma

Secţiunea a 3-a. Legea şi celelalte acte juridice

§1. Caracterele fundamentele ale legii

§2. Etapele adoptării unei legi

Secţiunea a 4-a. Precedentul judiciar şi jurisprudenţa

Secţiunea a 5-a. Contractul normativ

Secţiunea a 6-a. Doctrina sau ştiinţa juridică

Test de autoevaluare

Capitolul al V-lea. Raportul juridic

Secţiunea 1. Definiţia şi trăsăturile raportului juridic

§1. Noţiunea de raport juridic

§2. Trăsăturile raportului juridic

Secţiunea a 2-a. Premisele raportului juridic

Secţiunea a 3-a. Structura raportului juridic

Test de autoevaluare

Capitolul al VI-lea. Răspunderea juridică

Secţiunea 1. Noţiunea de răspundere juridică

Secţiunea a 2-a. Principiile răspunderii juridice

Secţiunea a 3-a. Elemente şi condiţii ale răspunderii juridice

Secţiunea a 4-a. Formele răspunderii juridice

Secţiunea a 5-a. Cauze care înlătură răspunderea juridică

Test de autoevaluare

PARTEA A III-A.

TIPURI DE CONTRACTE CIVILE

Capitolul I. Precizări prealabile

Secţiunea 1. Aspecte generale cu privire la contractul civil

§1. Definiţia contractului

§2. Clasificarea contractelor

Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii contractuale în materie civilă

Capitolul al II-lea. Contracte translative de proprietate

Secţiunea 1. Contractul de vânzare

§1. Definiţie

§2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare

§3. Condiţii de fond ale contractului de vânzare

3.1. Capacitatea părţilor de a contracta

3.2. Consimţământul

3.2.1. Antecontractul – Promisiunea de a contracta

3.2.2. Pactul de opţiune

3.2.3. Stipulaţia pentru altul

3.3. Cauza contractului de vânzare

3.4. Obiectul contractului de vânzare

3.4.1. Definiţie

3.4.2. Preţul vânzării

§4. Interpretarea contractului de vânzare

§5. Condiţii de formă ale contractului de vânzare

§6. Obligaţiile părţilor în contractul de vânzare

6.1. Obligaţiile principale ale vânzătorului

6.1.1. Transmiterea proprietăţii sau, după caz, dreptul vândut

6.1.2. Predarea bunului

6.1.3. Garanţia contra evicţiune

6.1.4. Garanţia contra viciilor bunului vândut

6.2. Obligaţiile cumpărătorului

§7. Dreptul de preempţiune

Secţiunea a 2-a.Contractul de schimb

Test de autoevaluare

Capitolul al III-lea. Contracte de intermediere

Secţiunea 1. Contractul de mandat

§1. Dispoziţii generale

1.1. Noţiune

1.2. Obiectul mandatului

§2. Mandatul cu reprezentare

2.1. Întinderea mandatului

2.2. Obligaţiile mandatarului (art. 2017-2024)

2.2.1. Executarea mandatului

2.2.2. Obligaţia de a da socoteală

2.2.3. Dobânzile la sumele datorate

2.2.4. Răspunderea pentru obligaţiile terţilor

2.2.5. Pluralitatea de mandatari

2.2.6. Substituirea mandatarului

2.3. Obligaţiile mandantului (art. 2025-2029)

2.3.1. Sumele necesare executării mandatului

2.3.2. Despăgubirea mandatarului

2.3.3. Remuneraţia mandatarului

2.3.4. Pluralitatea de mandanţi

2.3.5. Dreptul de retenţie al mandatarului

2.4. Încetarea mandatului (art. 2030-2038)

2.4.1. Modurile de încetare

2.4.2. Efectele revocării

2.4.3. Publicitatea revocării procurii

2.4.4. Necunoaşterea cauzei de încetare a mandatului

2.4.5. Încetarea mandatului în caz de pluralitate de mandatari

§3. Mandatul fără reprezentare

3.1. Noţiune

3.2. Bunurile dobândite de mandatar

3.3. Creditorii mandatarului

Secţiunea a 2-a. Contractul de comision

§1. Noţiune

§2. Proba contractului

§3. Obligaţiile terţului contractant

§4. Vânzarea pe credit

§5. Instrucţiunile comitentului

§6. Comisionul

§7. Vânzarea de titluri de credit şi alte bunuri cotate

§8. Revocarea comisionului

§9. Răspunderea comisionarului

§10. Dreptul de retenţie aparţinând comisionarulu

Secţiunea a 3-a. Contractul de intermediere

§1. Noţiune

§2. Remunerarea intermediarului

§3. Restituirea cheltuielilor

§4. Remuneraţia în cazul pluralităţii de intermediari

§5. Obligaţia de informare

§6. Comunicarea încheierii contractului

§7. Reprezentarea părţilor intermediate

Test de autoevaluare

Capitolul al IV-lea. Alte contracte civile

Secţiunea 1. Contractul de antrepriză

§1. Dispoziţii generale privind contractul de antrepriză

1.1. Noţiune

1.2. Obligaţiile părţilor contractului de antrepriză

1.2.1. Obligaţiile antreprenorului

1.2.2. Obligaţiile beneficiarului

§2. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii

Secţiunea a 2-a. Contractul de cont curent

§1. Noţiune

§2. Efectele principale

§3. Garanţiile creanţelor înscrise în cont

§4. Înscrierea unei creanţe sub rezerva încasării

§5. Aprobarea contului

§6. Termenul de prescripţie

§7. Încetarea contractului de cont curent

Secţiunea a 3-a. Contractul de societate

§1. Dispoziţii generale

1.1. Noţiune

1.2. Condiţii de validitate

1.3. Durata societăţii

1.4. Condiţii de formă privind încheierea contractului

1.5. Dobândirea personalităţii juridice

§2. Societatea simplă

2.1. Încheierea contractului

2.2. Efectele contractului

2.2.1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei

2.2.2. Administrarea societăţii

2.2.3. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi

2.3. Pierderea calităţii de asociat

2.4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii

Test de autoevaluare

ANEXE. MODELE DE ACŢIUNI ŞI CONTRACTE

Anexa 1. Cerere de chemare în judecată în revendicare imobiliară

Anexa 2. Cerere de renunţare la judecată

Anexa 3. Antecontract de vânzare-cumpărare

Anexa 4. Contractul de schimb imobiliar

Anexa 5. Contract de mandat

Anexa 6. Contract de cont curent

Anexa 7. Contractul de societate civilă

Bibliografie

ISBN: 978-606-678-903-5
Titlul cartii: Elemente de teoria dreptului pentru economisti
Numele Autorului/lor: Mihaela-Cristina Paul, Petruta Ispas, Diana Deaconu-Dascalu
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 248
Data aparitiei: 24 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 30

by Client mag 2014, 27 Jan 2014

Autorii au considerat ca si viitorii economisti trebuie sa stapaneasca notiuni juridice de baza, in special despre institutia contractelor, deoarece acestea constituie principalele instrumente prin care se deruleaza viata economica.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)