Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Codul fiscal 2014 | Actualizare: 20 ianuarie 2014

Code: 978-606-678-706-2
Descriere

EXTRAS:

(...)

Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România aparţinând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziţii.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-706-2
Titlul cartii: Codul fiscal 2014 | Actualizare: 20 ianuarie 2014
Numele Autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Colectia din care face parte: Coduri si Legislatie
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 512
Data aparitiei: 24 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 19
Price: 19.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal

Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului fiscal

Capitolul III. Definiţii

Capitolul IV. Reguli de aplicare generală

Titlul II. Impozitul pe profit

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Calculul profitului impozabil

Capitolul III. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietăţilor imobiliare şi titlurilor de participare (abrogat)

Capitolul V. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Capitolul VI. Impozitul pe dividende

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Titlul III. Impozitul pe venit

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Venituri din activităţi independente

Capitolul III. Venituri din salarii

Capitolul IV. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Capitolul V. Venituri din investiţii

Capitolul VI. Venituri din pensii_

Capitolul VII. Venituri din activităţi agricole

Capitolul VIII. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Capitolul IX. Venituri din alte surse

Capitolul X. Venitul net anual impozabil

Capitolul XI. Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică

Capitolul XII. Aspecte fiscale internaţionale

Capitolul XIII. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Titlul IV. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (abrogat)

Titlul IV1. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Titlul V. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Capitolul I. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Capitolul II. Impozitul pe reprezentanţe

Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri

Capitolul IV. Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate

Capitolul V. Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe (abrogat)

Titlul VI. Taxa pe valoarea adăugată

Capitolul I. Definiţii

Capitolul II. Operaţiuni impozabile

Capitolul III. Persoane impozabile

Capitolul IV. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul V. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Capitolul VI. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată

Capitolul VII. Baza de impozitare

Capitolul VIII. Cotele de taxă

Capitolul IX. Operaţiuni scutite de taxă

Capitolul X. Regimul deducerilor

Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei

Capitolul XII. Regimuri speciale

Capitolul XIII. Obligaţii

Capitolul XIV. Dispoziţii comune

Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii

Titlul VII. Accize şi alte taxe speciale

Capitolul I. Accize armonizate

Secţiunea 1. Dispoziţii generale (abrogat)

Secţiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat)

Secţiunea a 3-a. Nivelul accizelor

Secţiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat)

Secţiunea a 4^1-a. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat (abrogat)

Secţiunea a 5-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv (abrogat)

Secţiunea a 5^1-a. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile (abrogat)

Secţiunea a 5^2-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite (abrogat)

Secţiunea a 5^3-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat)

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile plătitorilor de accize (abrogat)

Secţiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat)

Secţiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat (abrogat)

Secţiunea a 8^1-a. Înregistrarea operatorilor de produse accizabile (abrogat)

Capitolul I^1. Regimul accizelor armonizate

Secţiunea 1 Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Alcool şi băuturi alcoolice

Secţiunea a 3-a. Tutun prelucrat

Secţiunea a 4-a. Produse energetice

Secţiunea a 5-a. Energie electrică

Secţiunea a 6-a. Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică

Secţiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare

Secţiunea a 8-a. Destinatarul înregistrat

Secţiunea a 9-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

Secţiunea a 10-a. Restituiri de accize

Secţiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum

Secţiunea a 12-a. Obligaţiile plătitorilor de accize

Secţiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor

Secţiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat

Secţiunea a 15-a. Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile

Capitolul II. Alte produse accizabile

Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule (abrogat)

Capitolul III. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Capitolul IV. Dispoziţii comune

Capitolul V. Dispoziţii tranzitorii şi derogări

Capitolul VI. Contravenţii şi sancţiuni

Anexe la Titlul VII din Codul fiscal

Titlul VIII. Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile

Capitolul I. Sistemul de supraveghere a producţiei de alcool etilic (abrogat)

Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic şi a distilatelor în vrac din producţia internă sau din import (abrogat)

Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru ţuică şi rachiuri de fructe (abrogat)

Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate şi de băuturi spirtoase, în vrac (abrogat)

Capitolul V. Dispoziţii comune de supraveghere aplicate producţiei şi importului de alcool, distilate şi băuturi spirtoase (abrogat)

Capitolul VI. Măsuri speciale privind producţia, importul şi circulaţia uleiurilor minerale (abrogat)

Capitolul VII. Alte măsuri speciale (abrogat)

Capitolul VIII. Sancţiuni (abrogat)

Titlul IX. Impozite şi taxe locale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Impozitul şi taxa pe clădiri

Capitolul III. Impozitul şi taxa pe teren

Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Capitolul VII. Impozitul pe spectacole

Capitolul VIII. Taxa hotelieră

Capitolul IX. Taxe speciale

Capitolul X. Alte taxe locale

Capitolul XI. Facilităţi comune

Capitolul XII. Alte dispoziţii comune

Capitolul XIII. Sancţiuni

Capitolul XIV. Dispoziţii finale

Titlul IX1. Infracţiuni

Titlul IX2. Contribuţii sociale obligatorii

Capitolul I. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului

Capitolul II. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Capitolul III. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri

Titlul X. Dispoziţii finale

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele normative de modificare a Codului fiscal

ISBN: 978-606-678-706-2
Titlul cartii: Codul fiscal 2014 | Actualizare: 20 ianuarie 2014
Numele Autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Colectia din care face parte: Coduri si Legislatie
Formatul cartii: CARTE IN FORMAT TIPARIT
Print interior: Alb-Negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 512
Data aparitiei: 24 Ianuarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 19

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)