Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Contractul de vanzare in noul Cod civil, 2014

Code: 978-606-678-916-5
Descriere

Lucrarea de fata prezinta contractul de vanzare-cumparare, cel mai uzitat contract, pe care orice persoana il incheie zi de zi, de la cele mai marunte tranzactii pana la cele mai complexe. Pe langa dispozitiile noului Cod civil in materie, sunt aduse in atentie si prevederile Conventiei de la Viena (1980) privind vanzarile internationale de marfuri.

Astfel, sunt tratate caracteristicile, conditiile de valabilitate si efectele contractului, obligatiile vanzatorului si cele ale cumparatorului, garantia pentru evictiune si vicii ascunse, alte garantii pentru buna functionare a bunului cumparat, conformitatea bunului din perspectiva legislatiei consumatorului, riscul in contractul de vanzare, precum si diferitele varietati ale vanzarii.

Nu in ultimul rand, sunt supuse analizei si „sanctiunile” intervenite in caz de nerespectare a regulilor relevate: rezolutiunea in noua sa reglementare, fie ca opereaza prin intermediul instantei, fie prin declaratia de rezolutiune (avandu-se in vedere si dreptul de optiune al creditorului), restituirea prestatiilor si, eventual, plata de daune-interese.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-916-5
Titlul cartii: Contractul de vanzare in noul Cod civil
Numele Autorului/lor: Monna-Lisa Belu Magdo
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 488
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 55
Price: 55.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Capitolul I. Reglementarea naţională, comunitară şi internaţională, aplicabilă vânzării

Capitolul al II-lea. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare şi caracterele acestuia

Secţiunea 1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 2-a. Caracterele contractului de vânzare-cumpărare

Capitolul al III-lea. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de alte contracte cu care se aseamănă

Secţiunea 1. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de schimb

Secţiunea a 2-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de report

Secţiunea a 3-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de furnizare

Secţiunea a 4-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de cesiunea de creanţă

Secţiunea a 5-a. Delimitarea contractului de vânzare-cumpărare de contractul de antrepriză

Capitolul al IV-lea. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Capacitatea încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi excepţiile legale

Secţiunea a 2-a. Incapacităţile şi interdicţiile de a vinde şi de a cumpăra

1. Incapacităţile 28

2. Interdicţiile 32

Secţiunea a 3-a. Consimţământul

1. Eroarea 

2. Dolul 

3. Violenţa 

4. Leziunea

Secţiunea a 4-a. Mecanismul realizării acordului de voinţă

1. Generalităţi 48

2. Importanţa determinării momentului şi locului încheierii contractului

3. Contractul încheiat între prezenţi 51

4. Contractele încheiate la distanţă prin corespondenţă 51

4.1. Oferta 52

4.2. Condiţiile ofertei 52

4.3. Exteriorizarea ofertei 54

4.4. Emitentul şi destinatarul ofertei 55

4.5. Forţa juridică a ofertei 55

4.6. Temeiul juridic al răspunderii ofertantului 57

4.7. Caducitatea ofertei 59

4.8. Acceptarea ofertei 60

4.8.1. Noţiune 60

4.8.2. Condiţiile de validitate ale acceptării 60

4.8.3. Exteriorizarea acceptării 62

4.9. Comunicarea acceptării ofertei şi revocării 63

4.10. Momentul şi locul încheierii contractului 64

4.10.1. Momentul şi locul încheierii contractului între prezenţi 64

4.10.2. Momentul încheierii contractului la distanţă 64

4.10.3. Locul încheierii contractului la distanţă 67

5. Reguli aplicabile contractelor la distanţă la nivel comunitar şi naţional 69

6. Obligaţia de informare a consumatorului în contractele încheiate la distanţă 74

6.1. Reglementările incidente obligaţiei de informare a consumatorului în legislaţia română 77

6.2. Negocierile contractuale şi protecţia consimţământului prin obligaţia de informare precontractuală

6.2.1. Coordonatele negocierii precontractuale 84

6.2.2. Dreptul de refl ecţie 87

6.2.3. Dreptul de retractare 88

6.2.4. Negocierea clauzelor standard neuzuale şi externe 91

Secţiunea a 5-a. Contractele anticipative vânzării-cumpărării

1. Contractul-cadru 96

2. Pactul de opţiune 98

3. Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare 102

4. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 105

5. Formele dreptului de prioritate la cumpărare 113

5.1. Pactul de preferinţă 113

5.2. Dreptul de preempţiune legală şi convenţională 115

5.3. Dreptul de preempţiune prevăzut în legi speciale 118

6. Promisiunea faptei altuia 120

Secţiunea a 6-a. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare

1. Noţiunea de obiect al contractului şi obiect al obligaţiei 122

1.1. Condiţiile obiectului derivat al contractului de vânzare-cumpărare 123

2. Lucrul vândut 123

2.1. Lucrul vândut trebuie să fi e posibil 123

2.2. Lucrul vândut trebuie să existe sau să poată exista în viitor 124

2.3. Lucrul vândut să nu fi e afectat de o clauză de inalienabilitate 127

2.4. Lucrul vândut trebuie să fi e în circuitul civil 128

2.5. Lucrul vândut trebuie să fi e determinat sau determinabil 130

2.6. Lucrul vândut trebuie să fi e proprietatea vânzătorului 132

3. Preţul vânzării 136

3.1. Noţiunea de preţ în dreptul civil

3.2. Condiţiile preţului 137

3.2.1. Preţul trebuie să fi e stabilit în bani 137

3.2.2. Preţul trebuie să fi e determinat sau determinabil 138

3.2.3. Preţul trebuie să fi e real şi serios 143

3.2.4. Preţul nu trebuie să fi e lezionar 144

3.3. Sancţiunea leziunii 148

4. Instrumentele internaţionale şi preţul 150

Secţiunea a 7-a. Cauza contractului de vânzare-cumpărare

1. Cauza obligaţiei şi cauza contractului 153

2. Condiţiile de validitate ale cauzei 155

2.1. Cauza trebuie să existe 155

2.2. Cauza trebuie să fi e licită şi morală 157

3. Proba cauzei 159

Secţiunea a 8-a. Condiţiile de formă ale contractului de vânzare-cumpărare

1. Consensualismul şi nevoia unui formalism echilibrat 161

1.1. Formalismul contractual 162

1.2. Formalismul substanţial pentru validitatea actelor juridice 163

1.3. Condiţiile cerinţei de formă ad validitatem ale contractului 166

1.4. Caracterele formei cerute pentru validitatea contractului 166

1.5. Înscrisul sub semnătură privată – cerinţă pentru validitatea contractului 167

1.6. Solemnitatea constând în tradiţiunea bunurilor, în cazul contractelor reale 170

2. Forma ad probationem 171

3. Cerinţa de formă a contractului de vânzare-cumpărare pentru opozabilitatea faţă de terţi 177

Secţiunea a 9-a. Interpretarea şi califi carea contractului  

1. Interpretarea contractului 182

2. Califi carea contractului

3. Principiile UNIDROIT de interpretare 193

Capitolul al V-lea. Efectele contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Obligaţiile vânzătorului

1. Obligaţia vânzătorului de a transmite proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut 196

1.1. Vânzarea bunurilor de gen 198

1.2. Vânzarea bunurilor viitoare 199

1.3. Vânzarea bunului altuia 201

1.4. Transferul dreptului de proprietate cu clauza de rezervă a proprietăţii 207

1.5. Transferul dreptului de creanţă 208

1.5.1. Transferul dreptului în cazul cesiunii de creanţă 208

1.5.2. Efectele cesiunii 211

1.5.3. Cesiunea creanţelor constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător 213

1.5.4. Operaţiuni ce implică cesiunea creanţelor 215

2. Obligaţia vânzătorului de predare a bunului 220

2.1. Modalitatea de executare a obligaţiei de predare 221

2.2. Predarea specifi că raporturilor comerciale 222

2.3. Momentul predării 222

2.4. Întinderea obligaţiei de predare 223

2.5. Obligaţia vânzătorului de conservare a bunului 224

2.6. Starea bunului vândut la predare 225

2.7. Predarea terenurilor 226

2.8. Locul executării obligaţiei de predare a bunului 230

2.9. Cheltuielile de predare 231

2.10. Obligaţia vânzătorului de informare a cumpărătorului cu ocazia executării de către vânzător a obligaţiei de predare a bunului 231

2.11. Sancţiunea neexecutării obligaţiei de predare a bunului 

2.12. Obligaţia vânzătorului de predare a mărfurilor potrivit Convenţiei de la Viena 235

3. Obligaţia de garanţie a vânzătorului 240

3.1. Generalităţi 240

3.2. Garanţia vânzătorului pentru evicţiune 240

3.2.1. Caracterele obligaţiei de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului 241

3.2.2. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului, generată de faptele personale ale acestuia 242

3.2.3. Garanţia contra evicţiunii provenind din fapta unui terţ 245

3.2.3.1. Condiţiile răspunderii vânzătorului pentru evicţiunea cauzată de terţi 245

3.2.4. Clauze referitoare la garanţia faptului personal al vânzătorului 251

3.2.5. Aspecte de ordin procedural legate de funcţionarea garanţiei vânzătorului pentru evicţiune

3.2.6. Garanţia legală a cesiunii de creanţă

3.2.7. Efectele obligaţiei garanţiei de drept a vânzătorului, în cazul evicţiunii consumate 257 

3.2.8. Reglementările Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 1/2009, în privinţa efectelor evicţiunii 261

3.2.9. Obligaţia de garanţie pentru evicţiune a vânzătorului în vânzarea internaţională de mărfuri, potrivit Convenţiei de la Viena 263

3.3. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru viciile lucrului vândut 265

3.3.1. Generalităţi 265

3.3.2. Elementele care condiţionează obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru viciile ascunse 267

3.3.3. Efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii 270

3.3.3.1. Întinderea garanţiei

3.3.4. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru calitatea lucrului vândut 273

3.3.5. Conformitatea mărfurilor în vânzările internaţionale 274

3.3.6. Prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse 276

3.3.7. Denunţarea viciilor în contractul de vânzare internaţională de mărfuri 279

3.3.8. Modifi cări convenţionale ale garanţiei pentru vicii 280

3.4. Alte obligaţii de garanţie a vânzătorului şi de protecţie a consumatorului 281

3.4.1. Garanţia pentru buna funcţionare a bunului vândut 281

3.4.2. Protecţia consumatorului şi garanţia calităţii bunului vândut 282

3.4.3. Garantarea consumatorului pentru conformitatea produselor cu specifi caţiile contractului de vânzare-cumpărare 289

3.4.4. Obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru securitatea generală a produselor 294

3.4.5. Măsurile comunitare privind securitatea generală a produselor 299

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile cumpărătorului 

1. Obligaţia de plată a preţului 301

1.1. Momentul, locul şi termenul de plată a preţului 301

1.2. Dobânda preţului datorat 303

1.3. Suspendarea plăţii preţului 306

1.4. Garantarea creanţei preţului 307

1.5. Sancţiunea neplăţii preţului 309

2. Executarea directă a contractului de vânzare-cumpărare 316

2.1. Condiţiile executării directe 321

2.2. Excepţii de la executarea directă 322

3. Obligaţia cumpărătorului de preluare a bunului cumpărat

Capitolul al VI-lea. Rezoluţiunea judiciară şi convenţională a contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Generalităţi

1. Principiile rezoluţiunii/rezilierii contractului, decurgând din reglementările noului Cod civil 327

2. Dreptul de opţiune al creditorului 329

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale rezoluţiunii

1. Reperele de apreciere a gravităţii neexecutării rezolutorii 334

2. Aspecte particulare ale neexecutării parţiale şi neînsemnate 339

Secţiunea a 3-a. Rolul pactelor comisorii în defi nirea neexecutării rezolutorii. Conţinutul, transparenţa şi cerinţele de acţiune ale pactelor comisorii

Secţiunea a 4-a. Imposibilitatea de executare

Secţiunea a 5-a. Cerinţele formale ale rezoluţiunii

1. Generalităţi 345

2. Condiţiile rezoluţiunii judiciare 347

3. Rezoluţiunea judiciară 356

Secţiunea a 6-a. Rezoluţiunea convenţională

1. Rezoluţiune unilaterală 359

2. Rezoluţiunea prin pactul comisoriu 363

Secţiunea a 7-a. Reglementări speciale ale rezoluţiunii anticipative

Secţiunea a 8-a. Persoanele legitimate să invoce rezoluţiunea

Secţiunea a 9-a. Cazuri speciale de neexecutare, care determină rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 10-a. Efectele rezoluţiunii

Secţiunea a 11-a. Daunele-interese

Capitolul al VII-lea. Riscul în contractul de vânzare-cumpărare

Secţiunea 1. Reglementarea Codului civil privind riscul în contractul de vânzare-cumpărare

Secţiunea a 2-a. Riscurile în contractele de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri

Secţiunea a 3-a. Elemente comparative între riscul contractului, rezoluţiune şi reziliere

Capitolul al VIII-lea. Varietăţi de vânzare

Secţiunea 1. Vânzarea moştenirii

1. Condiţiile vânzării 390

2. Efectele vânzării moştenirii 392

Secţiunea a 2-a. Vânzarea drepturilor litigioase şi retractul litigios

1. Condiţiile şi efectele vânzării drepturilor litigioase şi condiţiile retractului litigios 395

2. Efectele retractului litigios 402

Secţiunea a 3-a. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii

Secţiunea a 4-a. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare

1. Condiţiile vânzării cu opţiune de răscumpărare 404

2. Exercitarea opţiunii 407

3. Efectele exercitării opţiunii 409

Secţiunea a 5-a. Vânzarea cu arvună

Secţiunea a 6-a. Vânzarea în sistemul coproprietăţii, devălmăşiei şi proprietăţii periodice

1. Vânzarea în sistemul coproprietăţii 411

2. Vânzarea bunurilor făcând parte din devălmăşia matrimonială 420

3. Proprietatea periodică 424

Secţiunea a 7-a. Vânzarea unui imobil afl at în stadiul viitor de edifi care

1. Generalităţi 427

2. Efectele contractului 429

Secţiunea a 8-a. Vânzarea locuinţelor trecute în proprietatea statului, cu titlu sau fără titlu, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Secţiunea a 9-a. Vânzarea prin licitaţie

1. Ieşirea din indiviziune prin licitaţie 438

2. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului 441

3. Efectele vânzării la licitaţie 443

4. Executarea silită prin vânzarea bunurilor cu regim special 444

Secţiunea a 10-a. Vânzarea după mostră

Secţiunea a 11-a. Vânzarea după catalog

Secţiunea a 12-a. Vânzarea bunurilor de gen

Secţiunea a 13-a. Vânzarea în bloc a bunurilor

Secţiunea a 14-a. Vânzarea pe gustate

Secţiunea a 15-a. Vânzarea pe încercate

Bibliografie

Index 

ISBN: 978-606-678-916-5
Titlul cartii: Contractul de vanzare in noul Cod civil
Numele Autorului/lor: Monna-Lisa Belu Magdo
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 488
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 55

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)