Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Gabriel Boroi, Mirela Stancu: Drept procesual civil, 2015

Code: 978-606-678-818-2 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

Prin norme ale dreptului procesual civil desemnăm acele reguli generale și abstracte care reglementează organizarea și desfășurarea procesului civil. Normele juridice care alcătuiesc dreptul procesual civil sunt susceptibile de mai multe clasificări. Astfel, sub aspectul obiectului pe care îl reglementează, normele de drept procesual civil se împart în norme de organizare judecătorească, norme de competență şi norme de procedură.

Normele de organizare judecătorească reglementează funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, admiterea în magistratură, statutul magistraţilor (numirea şi avansarea în funcţie, drepturi şi îndatoriri, răspunderea disciplinară), compunerea şi constituirea instanţei, activitatea personalului auxiliar, administrativ şi de serviciu, vacanţa judecătorească. Sediul principal al acestor norme îl reprezintă Legea de organizare judecătorească, dar ele pot fi întâlnite şi în alte acte normative.

Normele de competenţă reglementează delimitarea atribuţiilor instanţelor judecătoreşti de atribuţiile altor organe de jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională (competenţa generală), repartizarea pricinilor civile de competenţa instanţelor judecătoreşti între instanţe de grad diferit (competenţa materială), precum şi între instanţe de acelaşi grad (competenţa teritorială). Sediul principal al normelor de competenţă este Codul de procedură civilă, însă norme de competenţă pot fi întâlnite şi în acte normative speciale.

Normele de procedură reglementează modul de judecată, precum şi executarea silită, sediul principal al acestora constituindu-l Codul de procedură civilă. În funcție de întinderea câmpului de aplicare, normele de drept procesual civil se împart în norme generale şi norme speciale.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-818-2
Titlul cartii: Gabriel Boroi, Mirela Stancu: Drept procesual civil, 2015
Numele Autorului/lor: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Print interior: Alb-negru
Coperta: Cartonata
Numar de pagini aproximativ: 1080
Data aparitiei: 30 ianuarie 2015
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 180
Price: 180.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

CUPRINS

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Noţiuni introductive privind procesul civil

Secţiunea 1. Noţiunea, fazele și etapele procesului civil

§1. Noţiunea de „proces civil”

§2. Fazele și etapele procesului civil

Secţiunea a 2-a. Normele de drept procesual civil

§1. Noţiunea și clasificarea normelor de drept procesual civil

§2. Aplicarea normelor de drept procesual civil

2.1. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual civil

2.2. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual civil

Secţiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil

§1. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

§2. Principiul disponibilităţii

§3. Contradictorialitatea

§4. Rolul activ al judecătorului

§5. Legalitatea

§6. Egalitatea

§7. Dreptul la apărare

§8. Oralitatea dezbaterilor

§9. Publicitatea

§10. Principiul continuităţii

§11. Principiul nemijlocirii

§12. Principiul bunei-credinţe

§13. Limba desfăşurării procesului

Capitolul II. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii de exercitare

§1. Noţiunea de „acţiune civilă”

§2. Enumerarea condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

2.1. Formularea unei pretenţii

2.2. Interesul

2.3. Capacitatea procesuală

2.4. Calitatea procesuală

Secţiunea a 2-a. Clasificarea cererilor în justiţie

§1. Precizări prealabile

§2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale şi cereri adiţionale

§3. Cereri în realizare, cereri în constatare şi cereri în constituire

§4. Cereri nepatrimoniale şi cereri patrimoniale (personale, reale şi mixte)

Capitolul III. Participanţii la procesul civil

Secţiunea 1. Instanţa

Secţiunea a 2-a. Părţile

Secţiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public în procesul civil

Capitolul IV. Competenţa

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 3-a. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Competenţa teritorială

Secţiunea a 5-a. Incidente procedurale privitoare la instanţa sesizată

Capitolul V. Actele de procedură şi termenele procedurale

Secţiunea 1. Actele de procedură

Secţiunea a 2-a. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Secţiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedură civilă

Secţiunea a 4-a. Termenele procedurale

PARTEA A II-A. JUDECATA

Capitolul I. Judecata în faţa primei instanţe

Secţiunea 1. Etapa scrisă

Secţiunea a 2-a. Etapele cercetării procesului şi a dezbaterii în fond a procesului

Secţiunea a 3-a. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti

Secţiunea a 4-a. Hotărârea judecătorească

Capitolul II. Judecata în căile de atac

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind căile de atac

Secţiunea a 2-a. Apelul

Secţiunea a 3-a. Recursul

Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare

Secţiunea a 5-a. Revizuirea

Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2-a. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 3-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Capitolul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Subiectele contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 3-a. Sesizarea instanţei

Secţiunea a 4-a. Procedura de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 5-a. Plângerea împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Secţiunea a 6-a. Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă

Capitolul V. Procedura necontencioasă judiciară

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Procedura de soluţionare a cererii

Secţiunea a 3-a. Aplicaţii ale procedurii necontencioase judiciare

Capitolul VI. Proceduri speciale

PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITĂ. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Consideraţii generale

Capitolul II. Participanţii la executarea silită

Capitolul III. Creanţa pusă în executare

Capitolul IV. Titlurile executorii

Capitolul V. Încuviinţarea executării silite și înştiinţarea prealabilă a debitorului

Capitolul VI. Incidente care împiedică, sting sau amână executarea silită

Capitolul VII. Obiectul executării silite

Capitolul VIII. Contestaţia la executare

Capitolul IX. Întoarcerea executării silite

ISBN: 978-606-678-818-2
Titlul cartii: Gabriel Boroi, Mirela Stancu: Drept procesual civil, 2015
Numele Autorului/lor: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Print interior: Alb-negru
Coperta: Cartonata
Numar de pagini aproximativ: 1080
Data aparitiei: 30 ianuarie 2015
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 180

by Admin, 05 Feb 2015

Protecţia juridică a drepturilor subiective civile şi a altor situaţii juridice ocrotite de lege se obţine prin intermediul procesului civil. Procesul civil poate fi definit ca activitatea pe care o desfăşoară instanța de judecată, părțile, alte persoane sau organe care participă la judecată, în scopul realizării sau recunoașterii drepturilor subiective şi a altor situații juridice deduse judecății, precum şi al executării silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, conform procedurii stabilite de lege.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)