Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Cercetarea lovirilor si vatamarilor corporale

Code: criminalistica0013
Descriere

Ceea ce putem reţine sub titlul unor concluzii ar fi faptul că infracţiunile de lovire sau vătămare corporală se înscriu într-un procentaj din ce în ce mai crescut în evidenţele organelor de urmărire penală.

Aceste infracţiuni se săvârşesc în diferite împrejurări, dar mai ales în spaţii deschise, pentru că oferă posibilitatea infractorului de a-şi asigura scăparea şi scade puterea victimei de a se apăra, neputând cere nici ajutor. Infracţiunile de lovire sau vătămare corporală sunt periculoase, în primul rând pentru că pun în pericol viaţa, şi „în cel mai bun caz” integritatea fizică şi psihică.

În principiu, din punct de vedere criminalistic, scopul cercetării acestui gen de infracţiuni constă în:

- identificarea agresorilor şi a complicilor;

- mijloacele şi metodele folosite;

- mobilul infracţiunii;

- frecvenţa unor asemenea acte din partea făptuitorului;

- legăturile dintre făptuitor şi victima infracţiunii, cu precizarea că, în cazul în care agresorul este soţul victimei faptele sunt mai grave, potrivit modificărilor Codului penal, operate prin Legea nr. 197/2000, etc.

Pentru realizarea acestor sarcini organul judiciar procedează la examinarea locului faptei şi la primele măsuri pentru ascultarea persoanelor care au cunoştinţe în legătura cu infracţiunea.

Detalii tehnice

Titlul lucrarii: Cercetarea lovirilor si vatamarilor corporale
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala; expertize criminalistice, cerecetare la fata locului
Numar de pagini aproximativ: 91
Data redactării: 2003
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA
Price: 160.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

CERCETAREA LOVIRILOR SI VĂTĂMĂRILOR CORPORALE

CUPRINS

CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I: CONSTITUTIA ROMÂNIEI SI IMPLICATIILE EI ÎN OCROTIREA DREPTULUI LA VIATA SI LA INTEGRITATE AL PERSOANEI UMANE

SECTIUNEA A II-A: REGLEMENTARI PRIVIND PROTECTIA PERSOANEI UMANE ÎN TRATATE SI CONVENTII INTERNATIONALE

SECTIUNEA A III-A: OCROTIREA DREPTULUI LA INTEGRITATE AL PERSOANEI ÎN UNELE TARI STRAINE. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

SECTIUNEA A IV-A: EVOLUTIA REGLEMENTARILOR PRIVIND INFRACTIUNILE DE LOVIRE SI VATAMARE CORPORALA ÎN LEGISLATIA ANTERIOARA

CAPITOLUL II: ASPECTE TEORETICE CE TREBUIE CUNOSCUTE PENTRU BUNA DESFASURARE A INVESTIGARII CRIMINALISTICE SI PROBARII INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SI VATAMARE CORPORALA

SECTIUNEA I: LOVIREA SAU ALTE VIOLENTE

§ 1. CONCEPT SI REGLEMENTARE LEGALA.

§ 2. OBIECTUL INFRACTIUNII.

§ 3. SUBIECTII INFRACTIUNII.

§ 4. CONTINUTUL JURIDIC.

§ 5. FORME, MODALITATI, SANCTIUNI.

SECTIUNEA A II-A: VATAMAREA CORPORALA

§ 1. CONCEPT SI REGLEMENTARE LEGALA

§ 2. OBIECTUL INFRACTIUNII.

§ 3. SUBIECTII INFRACTIUNII.

§ 4. CONTINUTUL JURIDIC.

§ 5. FORME, MODALITATI, SANCTIUNI. CAPITOLUL III: PARTICULARITATI METODOLOGICE ALE INVESTIGATIEI INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SAU VATAMARE CORPORALA

SECTIUNEA I: PRINCIPALELE PROBLEME CARE TREBUIE CLARIFICATE ÎN INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SAU VATAMARE CORPORALA

SECTIUNEA A II-A: CERCETAREA LOCULUI FAPTEI. PARTICULARITATI

SECTIUNEA A III-A: PARTICULARITATILE CERCETARII PERSOANELOR ÎNCAZUL INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SAU VATAMARE CORPORALA

§ 1. ASCULTAREA PERSOANEI VATAMATE.

§ 2. AUDIEREA MARTORILOR.

§ 3. EFECTUAREA PERCHEZITIILOR.

§ 4. IDENTIFICAREA, URMARIREA SI PRINDEREA FAPTUITORILOR.

§ 5. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU A INCULPATULUI.

§ 6. EFECTUAREA PREZENTARILOR PENTRU RECUNOASTERE SI A RECONSTITUIRILOR.

SECTIUNEA A IV-A: METODE FOLOSITE FRECVENT LA CERCETAREA INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SAU VATAMARE CORPORALA

CAPITOLUL IV: ALTE ASPECTE SEMNIFICATIVE ÎN PROBAREA INFRACTIUNILOR DE LOVIRE SI VATAMARE CORPORALA SI PENTRU ÎNCADRAREA CORECTA A FAPTEI

SECTIUNEA I: DISPUNEREA EXPERTIZELOR MEDICO-LEGALE SECTIUNEA A II-A: APRECIEREA DURATEI ÎNGRIJIRILOR MEDICALE – ELEMENT FUNDAMENTAL PENTRU ÎNCADRAREA CORECTA A FAPTEI

SECTIUNEA A III-A: INFRACTIUNILE DE LOVIRE SI VATAMARE CORPORALA. ASPECTE COMPARATIVE

§ 1. INFRACTIUNEA DE LOVIRE SI ALTE VIOLENTE. ASEMANARI SI LEGATURI CU ALTE INFRACTIUNI.

§ 2. INFRACTIUNEA DE VATAMARE CORPORALA. ASEMANARI SI LEGATURI CU ALTE INFRACTIUNI.

§ 3. DURATA ÎNGRIJIRILOR MEDICALE – CRITERIU DE DELIMITARE ÎNTRE LOVIRE SI VATAMARE CORPORALA.

SECTIUNEA A IV-A: ÎNCEPEREA URMARIRII PENALE

CAPITOLUL V: EVOLUTIA CRIMINALITATII DE VIOLENTA ÎN PERIOADA DE DUPA 1990

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII 

Constantin Aionitoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Berchesan, Tudore Butoi, Ilie Marcu, Eugen Palaceanu Constatin Pletea, Ion-Eugen Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactica criminalistica, Editura Carpati, Oradea, 1992.

C. Aionitoaie, V. Berchesan, în „Tratat practic de metodica criminalistica”, Vol. I, Editura Carpati, Craiova, 1994.

Ion Anghelescu, Consideratii asupra locului cercetarii faptei, în „Revista Româna de Drept” nr. 11/1973

Ion Argeseanu, Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei, vol. I, Editura Lumina Lex, 1996.

G. Asanache, L. Marcus, Elemente de medicina biocriminalistica, Bucuresti, 1978.

Mihai Apetrei, „Drept procesual penal”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999.

Vladimir Belis, „Tratat de medicina legala”, Volumul I, Editura Medicala, Bucuresti, 1995.

Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul international al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucuresti, 1996.

A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactica. Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, Facultatea de Drept, 1986.

Florian Coman, Nicolae Purda, „Protectia juridica a drepturilor omului”, Editura Era, Bucuresti, 1999.

Dana Constantinescu, I. Argesanu, „Noi metode si tehnici utilizate în identificarea criminalistica si medico-legala”, Supliment al buletinului inter – probleme de criminalistica si criminologie a Procuraturii R.S.R., nr. 1-2/1989.

Radu Constantin, Pompil Draghici, Mircea Ionita, Expertizele – mijloc de proba în procesul penal, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.

Gh. Diaconescu, „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997.

Tiberiu Dianu, „Loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.

Aurel Dincu, „Bazele criminologiei”, Vol. I, Editura Procardia, Bucuresti, 1993. V. Dongoroz, „Drept penal”, Editura Tirajul, Bucuresti, 1939.

Vintila Dongoroz, Gheorghe Darânga, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemes, Mihai Popovici, Petre Sârbulescu, Vasile Stoican, „Noul Cod penal si Codul penal anterior, prezentare comparativa”, Editura Politica, Bucuresti, 1968.

V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosca, „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.

V. Dongoroz s.a., „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala - partea generala”, Editura Academiei, 1975.

Victor Duculescu, „Protectia juridica a drepturilor omului - mijloace intern si internationale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciara”, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti. Ion Gheorghiu-Bradet, „Drept penal român – partea speciala”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1994.

S.A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961.

Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român, partea speciala”, Editura Sansa S.R.L., Bucuresti, 1997.

M. Minovici, Tratat complet de medicina legala, vol. II, Bucuresti, 1930.

I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

C. Mitrache, „Drept penal român – partea generala”, Editia a III-a revazuta si adaugita, Casa de editura si presa „Sansa S.R.L.”, Bucuresti, 1997.

Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologie judiciara”, Casa de editura si presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1994.

Gheorghe Nistorenu, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Valerica Lazar, „Drept penal – partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.

A. Oroveanu-Hantiu, „Drept penal special – Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH – Craiova, 1998.

Tudor R. Popescu, „Drept civil”, vol. I, Ed. Romcart S.A., Bucuresti, 1993.

Const. G. Ratescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieteanu, Vintila Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea speciala, Editura Librariei SOCEC & Co., S.A., Bucuresti, 1937.

Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legala”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

Emilian Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami, Bucuresti, 1999. Ion Suceava, Marcu Viorel, Gh. Constantin, „Omul si drepturile sale”, Ministerul de Interne, Bucuresti, 1991.

Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Ramureanu, „Codul penal al R.S.R. comentat si adnotat”, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1975.

Ioan Vida, „Drepturile omului în reglementari internationale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999. Nicolae Volonciu, „Tratat de procedura penala – partea generala”, vol. I, Editura Paideia, Bucuresti, 1996.

Nicolae Volonciu, „Tratat de procedura penala – partea speciala”, vol. II, Editura Paideia, Bucuresti, 1996.

Irina Moroianu Zlatescu, „Drepturile omului”, Editura André, Bucuresti, 1993.

II. ALTE SURSE

Ministerul Justitiei, Directia Avocaturii si a Jurisconsultilor, „Raspunderea penala pentru infractiunile contra persoanei”.

Constitutia României din 1991.

Constitutia Republicii Italiene din 1948.

Constitutia Spaniei din 27 decembrie 1978.

Constitutia Republicii Franceze din 4 octombrie 1958.

Constitutia Japoniei din 1947. Legea Fundamentala pentru Republica Federala Germania din 23 mai 1949.

„Revista româna de drept”.

„Revista de drept penal”.

Revista „Dreptul”.

Codul penal român „Regele Carol II” din 1936.

Codul penal al Republicii populare române, întocmita conform textului integral republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.

Codul penal român republicat în M. Of. nr. 65 din 16.04.1997.

Codul de procedura penala republicat în M. Of. nr. 78 din 30.04.1997.

Codului penal din California.

Legea nr. 140 din 1996 publicata în M. Of. nr. 289 din 14. 11.1996.

Legea nr. 197 din 15 nov. 2000.

Internet: Baza de date legislativa si de jurisprudenta a Ministerului Justitiei - SUPERLEX

Titlul lucrarii: Cercetarea lovirilor si vatamarilor corporale
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala; expertize criminalistice, cerecetare la fata locului
Numar de pagini aproximativ: 91
Data redactării: 2003
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)