Language: RO
Currency: RON
  • USD
  • EUR
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept penal. Partea generala | Editia Octombrie 2013 | Autori: Ilie Pascu, A.S. Uzlau

Code: 978-606-678-701-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Noțiuni generale

Secțiunea 1. Dreptul penal ca ramură de drept

§1. Noțiunea dreptului penal

Nu sunt cu putinţă existenţa şi dezvoltarea unei societăţi fără securitatea deplină a sistemului de valori sociale pe care acea societate se întemeiază. Constituie valori sociale bunurile, interesele preţuite ca atare de întreaga comunitate sau cel puţin de marea majoritate a celor care compun grupul social.

Unele valori sociale capătă caracter fundamental pentru grupul social, impunând o ocrotire mai severă şi cu mijloace de constrângere mai eficiente (constrângere penală), spre deosebire de alte valori sociale, care ar putea fi ocrotite cu alte mijloace de constrângere (constrângere civilă, administrativă, disciplinară etc.). Valorile sociale fundamentale sunt stabilite de Constituţia României; acestea sunt, cu titlu exemplificativ: siguranţa naţională, persoana fizică, patrimoniul, autoritatea publică, înfăptuirea justiţiei, capacitatea de apărare a ţării etc.

Prin stabilirea în lege a faptelor periculoase pentru valorile sociale fundamentale şi a sancţiunilor aplicabile celor ce săvârşesc astfel de fapte, dreptul penal contribuie la apărarea acestor valori.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-701-7
Titlul cartii: Drept penal. Partea generala | Editia Octombrie 2013 |
Numele Autorului/lor: Autori: Ilie Pascu, A.S. Uzlau
Formatul cartii: Carte tiparita
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 744
Data aparitiei: 10 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 79
Pretul nostru: 71.1
Price: 79.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

DIN Cuprins:

Titlul I. Partea introductivă 1

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE 1

SECŢIUNEA 1. DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1

SECŢIUNEA A 2-A. ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL 6

SECŢIUNEA A 3-A. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL 10

CAPITOLUL AL II-LEA. IZVOARELE DREPTULUI PENAL 19

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA ŞI SPECIFICUL IZVOARELOR DREPTULUI PENAL

SECŢIUNEA A 2-A. IZVOARELE FORMALE ALE DREPTULUI PENAL 20

SECŢIUNEA A 3-A. NORMELE JURIDICE DE DREPT PENAL ŞI STRUCTURA ACESTORA. CATEGORII DE NORME PENALE 26

SECŢIUNEA A 4-A. INTERPRETAREA LEGII PENALE 32

CAPITOLUL AL III-LEA. APLICAREA LEGII PENALE 39

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE ÎN RAPORT CU CARE SE ANALIZEAZĂ APLICAREA LEGII PENALE

SECŢIUNEA A 2-A. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAŢIU. CADRUL ŞI SISTEMATIZAREA REGLEMENTĂRILOR 41

SECŢIUNEA A 3-A. APLICAREA LEGII PENALE FAPTELOR SĂVÂRŞITE PE TERITORIUL ŢĂRII 41

SECŢIUNEA A 4-A. APLICAREA LEGII PENALE FAPTELOR SĂVÂRŞITE ÎN AFARA TERITORIULUI ROMÂNIEI 47

SECŢIUNEA A 5-A. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REPRIMAREA CRIMINALITĂŢII 53

SECŢIUNEA A 6-A. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP 64

CAPITOLUL AL IV-LEA. RAPORTUL JURIDIC PENAL 85 SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA RAPORTULUI JURIDIC PENAL ŞI CATEGORIILE ACESTUIA

SECŢIUNEA A 2-A. RAPORTUL JURIDIC PENAL DE CONFORMARE 86

SECŢIUNEA A 3-A. RAPORTUL JURIDIC PENAL DE CONFLICT 88

Titlul al II-lea. Infracţiunea

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNII 92

SECŢIUNEA 1. CONCEPTUL DE „INFRACŢIUNE” ŞI DEFINIŢIA GENERALĂ A INFRACŢIUNII 92

SECŢIUNEA A 2-A. PERICOLUL SOCIAL, TRĂSĂTURĂ ESENŢIALĂ A INFRACŢIUNII 97

SECŢIUNEA A 3-A. FAPTA CARE NU PREZINTĂ PERICOLUL SOCIAL AL UNEI INFRACŢIUNI 100

SECŢIUNEA A 4-A. VINOVĂŢIA, TRĂSĂTURĂ ESENŢIALĂ A INFRACŢIUNII 106

SECŢIUNEA A 5-A. FAPTA SĂ FIE PREVĂZUTĂ DE LEGEA PENALĂ 116

CAPITOLUL AL II-LEA. CONŢINUTUL INFRACŢIUNII (AL INCRIMINĂRII) 118

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA, CLASIFICAREA ŞI STRUCTURA CONŢINUTULUI INFRACŢIUNII 118

SECŢIUNEA A 2-A. CONDIŢIILE PREEXISTENTE FAPTEI INCRIMINATE 123

SECŢIUNEA A 3-A. SITUAŢIA PREMISĂ ŞI CONŢINUTUL CONSTITUTIV

CAPITOLUL AL III-LEA. FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 153

SECŢIUNEA 1. FAZELE DE DESFĂŞURARE A INFRACŢIUNII INTENŢIONATE 153

SECŢIUNEA A 2-A. FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE (ALE FAPTEI INCRIMINATE) DUPĂ FAZELE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ILICITE

SECŢIUNEA A 3-A. DESISTAREA ŞI ÎMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI, CAUZE DE NEPEDEPSIRE A TENTATIVEI 174

CAPITOLUL AL IV-LEA. PARTICIPAŢIA 182 SECŢIUNEA 1. EXPLICAŢII PRELIMINARE

SECŢIUNEA A 3-A. FORMELE PARTICIPAŢIEI PENALE PROPRII 188

SECŢIUNEA A 4-A. PEDEAPSA ÎN CAZ DE PARTICIPAŢIE

CAPITOLUL AL V-LEA. UNITATEA ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 211

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 211

SECŢIUNEA A 2-A. UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI FELURILE ACESTEIA

SECŢIUNEA A 3-A. PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 238

CAPITOLUL AL VI-LEA. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERU AL PENAL AL FAPTEI 262

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE 262

SECŢIUNEA A 2-A. CAUZELE GENERALE CARE EXCLUD VINOVĂŢIA PREVĂZUTE ÎN ART. 44-51 C. PEN. ÎN VIGOARE 267

SUBSECŢIUNEA 1. LEGITIMA APĂRARE 267

SUBSECŢIUNEA A 2-A. STAREA DE NECESITATE

SUBSECŢIUNEA A 3-A. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ ŞI CONSTRÂNGEREA MORALĂ

SUBSECŢIUNEA A 4-A. CAZUL FORTUIT 285

SUBSECŢIUNEA A 5-A. IRESPONSABILITATEA 288

SUBSECŢIUNEA A 6-A. BEŢIA

SUBSECŢIUNEA A 7-A. MINORITATEA FĂPTUITORULUI 294

SUBSECŢIUNEA A 8-A. EROAREA DE FAPT 296

Titlul al III-lea. Răspunderea penală

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA PENALĂ CA INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ 302

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ

SECŢIUNEA A 2-A. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII PENALE 305

CAPITOLUL AL II-LEA. ÎNLOCUIREA RĂSPUNDERII PENALE 309

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE 309

SECŢIUNEA A 2-A. CONDIŢIILE ÎNLOCUIRII RĂSPUNDERII PENALE ŞI SANCŢIUNILE CU CARACTER ADMINISTRATIV APLICABILE 310

CAPITOLUL AL III-LEA. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 312

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE

SECŢIUNEA A 2-A. AMNISTIA

SECŢIUNEA A 3-A. PRESCRIPŢIA RĂSPUNDERII PENALE

SECŢIUNEA A 4-A. LIPSA PLÂNGERII PREALABILE SAU RETRAGEREA ACESTEIA

SECŢIUNEA A 5-A. ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR 332

Titlul al IV-lea. Sancţiunile de drept penal

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE 336

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL

SECŢIUNEA A 2-A. SISTEMUL SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL ŞI CADRUL REGLEMENTĂRILOR 337

CAPITOLUL AL II-LEA. PEDEPSELE 341

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA, CARACTERELE, SCOPUL ŞI FUNCŢIILE PEDEPSEI

SECŢIUNEA A 2-A. SISTEMUL PEDEPSELOR. CATEGORIILE ŞI LIMITELE GENERALE ALE PEDEPSELOR ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN

CAPITOLUL AL III-LEA. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR 355

SECŢIUNEA 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

SECŢIUNEA A 2-A. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR 357

SECŢIUNEA A 3-A. CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE ŞI CELE AGRAVANTE

CAPITOLUL AL IV-LEA. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR PERSOANEI FIZICE 382

SECŢIUNEA 1. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR PRINCIPALE 382

SECŢIUNEA A 2-A. ALTE MODURI DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU ÎNCHISOAREA

SECŢIUNEA A 3-A. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSEI CU AMENDA 420

SECŢIUNEA A 4-A. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR COMPLEMENTARE ŞI A CELOR ACCESORII 422

SECŢIUNEA A 5-A. CALCULUL PEDEPSEI ÎNCHISORII ÎN VEDEREA EXECUTĂRII ACESTEIA 427

CAPITOLUL AL V-LEA. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR PERSOANEI JURIDICE 430

SECŢIUNEA 1. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR PERSOANEI JURIDICE 430

SECŢIUNEA A 2-A. APLICAREA ŞI EXECUTAREA PEDEPSELOR COMPLEMENTARE PERSOANEI JURIDICE

CAPITOLUL AL VI-LEA. SANCŢIUNILE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI 437

SECŢIUNEA 1. RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR 437

SECŢIUNEA A 2-A. MĂSURILE EDUCATIVE ÎN CODUL PENAL ÎN VIGOARE 442

SECŢIUNEA A 3-A. PEDEPSELE APLICABILE MINORILOR INFRACTORI POTRIVIT CODULUI PENAL ÎN VIGOARE

SECŢIUNEA A 4-A. RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL

CAPITOLUL AL VII-LEA. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 458

SECŢIUNEA 1. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN CODUL PENAL ÎN VIGOARE. CONSIDERAŢII GENERALE

SECŢIUNEA A 2-A. LUAREA ŞI EXECUTAREA MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ÎN SPECIAL

SECŢIUNEA A 3-A. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL 4

CAPITOLUL AL VIII-LEA. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI ŞI CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ DECĂDERILE, INTERDICŢIILE SAU INCAPACITĂŢILE CARE REZULTĂ DIN CONDAMNARE 496

SECŢIUNEA 1. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI

SECŢIUNEA A 2-A. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ DECĂDERILE, INTERDICŢIILE, PRECUM ŞI INCAPACITĂŢILE REZULTATE DIN CONDAMNARE

ISBN: 978-606-678-701-7
Titlul cartii: Drept penal. Partea generala | Editia Octombrie 2013 |
Numele Autorului/lor: Autori: Ilie Pascu, A.S. Uzlau
Formatul cartii: Carte tiparita
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 744
Data aparitiei: 10 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 79
Pretul nostru: 71.1

by Admin 2013, 14 Oct 2013

Intrucat in anul universitar de invatamant 2013/2014, in primul semestru, Codul penal adoptat la 21 iunie 1968 continua sa fie in vigoare, iar incepand cu cel de-al doilea semestru, mai precis la 1 februarie 2014, intra in vigoare noul Cod penal, adoptat la data de 25 iunie 2009 prin Legea nr. 286/2009, credem ca este necesara punerea la dispozitia studentilor anului II ai facultatilor de drept un curs de drept penal, partea generala, care sa cuprinda examinarea institutiilor fundamentale ale dreptului penal potrivit legii penale in vigoare, cat si noului Cod penal.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei